Verifikátor

vlastnických struktur a skutečných majitelů pro Veřejné instituce

JSEM INSTITUCE

Jak mohou Veřejné instituce vyzkoušet ZDARMA Verifikátor?

VEŘEJNÁ INSTITUCE může využít Verifikátor k rozkrytí vlastnické struktury určité firmy na základě informací z veřejných zdrojů. Rovněž může Verifikátor využít k ověření, zda vlastnická struktura určité firmy získaná např. z evidence skutečných majitelů je rozkryta dostatečně na to, aby toto rozkrytí mohlo sloužit k dalším úkonům, jako je třeba udělení licence, zahájení správního nebo soudního řízení atd.

VEŘEJNÁ INSTITUCE může využívat Verifikátor zdarma po neomezeně dlouhou dobu, dokud nenaplní limit svého úložného datového prostoru uvedený v Rozkrývacích podmínkách. Pokud ho naplní, může veřejná instituce požádat firmu, kterou si rozkryla, aby se přes CERTIFIX ocertifikovala, a tak uvolnila veřejné instituci dodatečný datový prostor. Nebo může veřejná instituce za dodatečný datový prostor začít platit podle aktuálně platného Ceníku.