CertifixID

Jak získat číslo CERTIFIX?

K získání čísla CERTIFIX (CertifixID) je třeba, aby právnická osoba registrovala přes software CERTIFIX© svou vlastnickou strukturu a skutečné(ho) majitele.

Číslo CERTIFIX (CertifixID) se uděluje všem ovládajícím korporátním subjektům ve vlastnické struktuře. Udělení čísla CERTIFIX jednotlivým korporátním subjektům ve vlastnické struktuře je podmínkou pro získání Transparentního čísla (TransparencyID) pro celou vlastnickou strukturu.

Co číslo CERTIFIX certifikuje?

Číslo CERTIFIX (CertifixID) osvědčuje transparentnost vlastnické struktury právnické osoby až po její(ho) skutečné(ho) majitele. U právnické osoby certifikuje splnění požadavků na identifikaci a doložení její řídicí a vlastnické struktury (skutečně držené účasti) a skutečného majitele či skutečných majitelů v souladu s předpisy Evropské unie, OECD a FATF (jejich seznam ZDE)

Číslo CERTIFIX (CertifixID) osvědčuje rovněž splnění požadavků českých právních předpisů, které transponují výše zmíněné právní předpisy EU do té míry, do jaké jsou v souladu s posléze uvedenými (jejich seznam ZDE)