Pískoviště

Jsem FIRMA

Dozvědět se více o tom, jak mohou FIRMY využít Pískoviště.


Co je Pískoviště?

Na Pískovišti si můžete vyzkoušet ZDARMA rozkrytí vlastnické struktury až po skutečné(ho) majitele. Pískoviště umožňuje vytvořit jednu nebo více vlastnických struktur až po skutečné(ho) majitele a zjistit, jakými dokladovými dokumenty je třeba doložit subjekty, podíly a další prvky vlastnické struktury.

Jak mohou Pískoviště využít FIRMY?

FIRMA může využít Pískoviště k cvičnému rozkrytí své vlastnické struktury a/nebo ke zjištění, jaké doklady o vlastnické struktuře potřebuje k certifikaci její vlastnické struktury CERTIFIX, a to zdarma po dobu 3 měsíců. Pískoviště umožňuje firmě se rozhodnout, zda se ocertifikuje či nikoli.

Pokud FIRMA do 3 měsíců nepožádá o certifikaci přes CERTIFIX, musí začít za využívání Pískoviště platit. Výše platby pro firmu za pokračování užívání Pískoviště po uplynutí 3 měsíců užívání zdarma je uvedena aktuálně platném Ceníku.