PRO FIRMY

Chci si vyzkoušet

rozkrytí vlastnické struktury a skutečných majitelů

Více o Pískovišti


Chci získat

Transparentní číslo

Certifikační číslo

Transparentní číslo (TransparencyID) a číslo Certifix (CertifixID) může Vaše firma použít jako osvědčení o transparentnosti vlastnické struktury až po skut. majitele.


Co Transparentní číslo a číslo Certifix osvědčují?

Transparentní číslo (Transparency ID) a číslo Certifix (CertifixID) osvědčují certifikaci souladu s ustanoveními o transparentnosti vlastnických struktur a skutečných majitelů

  • podle předpisů EU a ČR proti praní peněz a souvisejících předpisů
  • vůči institucím, které je ze zákona vyžadují (jejich seznam ZDE).

Získání Transparentního čísla (TransparencyID) je podmínkou pro

  • získání Taxparentní značky, která sama o sobě dále podmiňuje
  • ověření statusu malého či středního podniku (Ověření MSP).