TransparencyID

Co je TransparencyID ?

TransparencyID (Transparentní číslo) se uděluje každé skupině, jež verifikovala svou transparentnost prostřednictvím CERTIFIXu.

TransparencyID (Transparentní číslo) může získat za skupinu jedna právnická osoba pro sebe a pro další subjekty v této skupině, jež jsou oprávněny k získání CertifixID.

K čemu je TransparencyID?

TransparencyID (Transparentní číslo) pomáhá právnickým osobám prokázat, kdo všechno náleží do skupiny, jejíž jsou součástí, tzn. že skupina zahrnuje všechny příslušné mateřské subjekty až po skutečného majitele, a případně i všechny přístupné dceřiné a/nebo sesterské subjekty, a že je veřejně přístupná.

TransparencyID (Transparentní číslo) pomáhá právnickým osobám prokázat splnění požadavků na identifikaci jejich korporátní skupiny podle předpisů Evropské unie, OECD a FATF stejně jako podle českých právních předpisů, a to vůči veřejným orgánům, finančním institucím a dalším profesím, které jejich splnění vyžadují.