TransparencyID

Co je Transparentní číslo?

Transparentní číslo (TransparencyID) je osvědčením o transparentnosti celé korporátní řídicí a vlastnické struktury (skutečně držené účasti) až po skutečné(ho) majitele.

Transparentní číslo (TransparencyID) se uděluje právnické osobě automaticky poté, co ověří transparentnost své vlastnické struktury přes software CERTIFIX a získá pro sebe a pro ovládající korporátní subjekty ve své vlastnické struktuře čísla CERTIFIX (CertifixID).

Co Transparentní číslo certifikuje?

Transparentní číslo (TransparencyID) osvědčuje transparentnost vlastnické struktury jako takové až po skutečné(ho) majitele v souladu s relevantními předpisy Evropské unie, OECD a FATF (jejich seznam ZDE).

Transparentní číslo (TransparencyID) osvědčuje rovněž splnění požadavků českých právních předpisů, které transponují výše zmíněné právní předpisy EU do té míry, do jaké jsou v souladu s posléze uvedenými Číslo CERTIFIX (CertifixID) osvědčuje rovněž splnění požadavků českých právních předpisů, které transponují výše zmíněné právní předpisy EU do té míry, do jaké jsou v souladu s posléze uvedenými (jejich seznam ZDE).